UTTAGNING

UTTAGNING TILL LAG

Foton, video och annan media får ej kopieras utan medgivande från föreningen.


© CHEER COMMUNITY DEVOTION


BANKGIRO: 5000-4043

Intresset för cheerleading i Skövde kommun ökar och vårt mål är att ständigt förbättras och erbjuda alla som vill att vara en del av vår verksamhet. Cheerleading är en mångsidig sport och vi har som mål att anpassa och erbjuda lag i alla åldrar och utifrån alla kunskapsnivåer.


Utifrån varje anmälan samtalar våra tränare och sätter, utifrån bästa förmåga, ihop alla lag utifrån individernas kunskaper. Därefter blir varje utövare erbjuden en plats i ett lag som motsvarar dennes förutsättningar och erbjuds träningar och hjälp av våra tränare vilka/vilken anpassas efter kunskapsnivån. På detta sätt hoppas vi kunna bidra till att varje individ erbjuds stöd och hjälp för att på bästa sätt kunna fortsätta utvecklas.


När en utövare erbjuds plats i ett tävlande lag är det extra viktigt att du som förälder pratar igenom detta tillsammans med ditt barn hemma. Att träna i ett tävlingslag innebär ett stort ansvar och engagemang då samtliga lagmedlemmar är beroende av varandra. Det kan för vissa barn upplevas som en press och du som förälder har därför det yttersta ansvaret att inte utsätta ditt barn för en situation den inte känner sig bekväm med/i. Medlemmarna i lagen kommer också att bli bedömda på tävling tillsammans med sitt lag och laget kommer att rankas på tävlingen mot andra lag, något som kan vara tufft även för äldre utövare..