ORGANISATION

STYRELSE:

Ordförande: Anna Hassel


Vice Ordförande: Therese Walter


Kassör: Lisa Ås


Sekreterare: Annika SundbergSuppelant: Anna Hägg


TRÄNARE:

GLORY

Ida Leijsson

Martina Putnik


PRIME

Thea Rönquist

Julia Willbo


REGAL

Alicia Willbo

Ellinor Larsson

Lina Hassel


OUTSTANDING

Olivia Essén

Nova Mannvik Storm

Ellen Sundberg

Lina Hassel


VIXENS

Martina Putnik

Ida Leijsson


DIVINE

Ida Leijsson


ICONS

Fia TapperFoton, video och annan media får ej kopieras utan medgivande från föreningen.


© CHEER COMMUNITY DEVOTION


BANKGIRO: 5000-4043