FÖRSÄKRING

FÖRSÄKRING

I träningsavgiften ingår alltid tävlings- respektive träningslicenser vilket också innebär att den aktive är försäkrad under hela säsongen. Föreningen ser alltid till att varje utövare är försäkrad men för att detta skall fungera ber vi Er att alltid vara tydliga med den information vi efterfrågar. Ur försäkringssynpunkt är det extra viktigt att Ni vid ansökan om medlemskap i föreningen för ert barn uppger dennes fullständiga personnummer!


Mer om försäkringsvillkoren går att läsa här:


Vi kan aldrig garantera att olyckor inte sker, men arbetar ALLTID i förebyggande syfte!


Om olyckan ändå skulle vara framme kontakta Svedea:

Tel: 0771 160 199.

www.svedea.se

Foton, video och annan media får ej kopieras utan medgivande från föreningen.


© CHEER COMMUNITY DEVOTION


BANKGIRO: 5000-4043