CHEERLEADING

VAD ÄR CHEERLEADING

Cheerleading är ursprungligen en amerikansk sport som numera spridits över hela världen. Till en början utövades cheerleading för att stödja olika lag vid matcher men har under åren kommit att bli även en tävlingssport. Därmed brukar det idag talas om två olika inriktningar - power cheer och pep cheer.


Föreningen sysslar idag med det förstnämnda med fokus på cheerleading som en lagsport och deltar varje år vid speciella cheerleadingtävlingar. Inom cheerleadingen finns det vissa moment där alla delar inför tävling sätts ihop till en koreografi. Ett tävlingsprogram är två och en halv minuter långt där varje lag har en egen specialbeställd tävlingsmusik och utförs inför utbildade domare.


De viktigaste momenten i dessa tävlingsprogram är:


Stunt - även kallat bygg, består oftast av 2-5 personer. Baserna lyfter upp en topp vilken på ett eller två ben intar akrobatiska positioner. Toppen kan också kastas högt upp i luften där hon/han även här gör ett eller flera akrobatiska moment.

Pyramider - består av minst 2 sammankopplade stunts. Dessa byggs vanligtvis i två eller tre våningar.

Tumbling/gymnastik - sker både stillastående och i serie.

Dans - såväl cheerdance som jazz, hiphop och andra tänkbara stilar används inom dansdelen.

Hopp - utförs enskilt eller i serie.


Foton, video och annan media får ej kopieras utan medgivande från föreningen.


© CHEER COMMUNITY DEVOTION


BANKGIRO: 5000-4043