KOSTNADER

KOSTNADER

Som ny utövare är det för oss viktigt att du ges möjlighet att testa på sporten innan beslutet om att fortsätta tas. Därför ges du alltid möjlighet att delta vid det första träningstillfället utan att behöva binda dig vid ett medlemskap och utan kostnad.


För att fortsätta träna krävs det därefter i första hand att du är medlem i föreningen. Medlemsavgiften ligger för närvarande på 100:- per år och betalas i samband med första träningsavgiften. Detta gäller oavsett när på året den aktive börjar.

Vidare har vi två olika träningsavgifter per termin beroende på om den aktive kommer träna i ett träningslag eller tävlingslag.

Avgiften bestäms årsvis och följande priser gäller:


OBS! Avgifterna för säsongen 2022/2023 kan komma att ändras

OBS! En extra avgift på 250kr tas ut inför varje tävling, så kallad tävlingsavgift.


BETALNING

Betalning sker alltid säsongsvis (oavsett när på säsongen utövaren börjar) och det skickas automatiskt en faktura till din adress. Vi ger alltid alla medlemmar tre veckor på sig att betala. Efter detta går en påminnelse ut där påminnelseavgift påförs och om avgiften då inte betalas kan träningsförbud komma att införas.


EXTRA UTGIFTER

Utöver den fasta medlemsavgiften och träningsavgiften vill vi också uppmärksamma er på att det kan tillkomma extra kostnader. De vanligaste utgifterna under säsongen brukar vara årets tävlingsrosett, transport och eventuell mat och logi under tävlingar. Vidare skall samtliga medlemmar som tävlar göra detta i vita cheerskor.  Utöver ovanstående kan det också tillkomma obligatorisk försäljning av idrottsrabatten eller liknande åtaganden.


Skor till cheerleading finns att köpa på följande sajter:

Cheermania.se

Cheerlife.se

Eurocheer.se


Säsong 2022/2023

MEDLEMSAVGIFT -

Betalas 1 gång per säsong

HÖSTTERMIN

VÅRTERMIN

TÄVLINGSLAG - 

2 träningar / veckan

100kr

900kr

900kr

TRÄNINGSLAG -

1 träning / veckan

100kr

750kr

750kr

GROUP STUNT -

1 träning / veckan

100kr

750kr

750kr

Foton, video och annan media får ej kopieras utan medgivande från föreningen.


© CHEER COMMUNITY DEVOTION


BANKGIRO: 5000-4043