UTTAGNING

UTTAGNING TILL LAG

Intresset för cheerleading i Skövde kommun ökar och vårt mål är att ständigt förbättras och erbjuda alla som vill att vara en del av vår verksamhet. Cheerleading är en mångsidig sport och vi har som mål att anpassa och erbjuda lag i alla åldrar och utifrån alla kunskapsnivåer. 


Inför varje säsong måste alla utövare göra en anmälan på hemsidan till respektive lag man önskar göra sin ansökan till. Detta gäller gamla som nya utövare. Man har inte förtur till ett lag trots att man varit aktiv tidigare säsonger. 

Tränarna kallar till en så kallad TRY-OUT, vilket innebär en provträning där utövaren får testa på nivån i laget och tränarna får en chans att bedömma vilken nivå utövaren befinner sig på. Det är tränarna som avgör vilka som platsar i respektive lag. 

Varje lag kan ta emot mellan 20-24 utövare. Detta innebär att vi ibland måste ställa högre intagningskrav till lagen när intresset är stort.

Om man har sökt till ett lag och inte blivit erbjuden en plats i just det laget gör tränarna sitt bästa genom att tillsammans med sina andra tränarkollegor hitta en plats till ett mer lämpat lag. Vi gör vårt bästa för att erbjuda varje utövare en plats i ett lag som motsvarar dennes förutsättning och kunskapsnivå. På detta sätt hoppas vi kunna bidra till att varje individ erbjuds stöd och hjälp för att på bästa sätt kunna fortsätta utvecklas.


När en utövare erbjuds plats i ett tävlande lag är det extra viktigt att du som förälder pratar igenom detta tillsammans med ditt barn hemma. Att träna i ett tävlingslag innebär ett stort ansvar och engagemang då samtliga lagmedlemmar är beroende av varandra. Det kan för vissa barn upplevas som en press och du som förälder har därför det yttersta ansvaret att inte utsätta ditt barn för en situation den inte känner sig bekväm i. Medlemmarna i lagen kommer också att bli bedömda på tävling tillsammans med sitt lag och laget kommer att rankas på tävlingen mot andra lag, något som kan vara tufft även för äldre utövare.Foton, video och annan media får ej kopieras utan medgivande från föreningen.


© CHEER COMMUNITY DEVOTION


BANKGIRO: 5000-4043