NYHETER

NYHETER


2020-10-02: IDROTTSRABATTEN!


Då var det dags för utlämning av Idrottsrabatten och vi kommer erbjuda 3 tillfällen att hämta sin rabatter i Fjärilshallen av Anna Hassel:


Söndag 4 oktkl 13.30

Måndag 5 okt kl 18.00

Onsdag 7 okt kl 18.00-19.00

Om man inte kan hämta sina häften under dessa tillfällen ansvarar man själv för att hämta dem enligt överenskommelse med Anna. 


Rabatthäftena ska hämtas ut av vårdnadshavare. Om barn hämtar häftena ansvarar vi ej för om de kommer bort. 

Idrottsrabatten ska säljas för 100kr/ styck och är giltiga mellan 1 okt - 31 mars 2021.


Idrottsrabatten är föreningens största försäljning och säljs på hösten och våren. Inkomsterna är nödvändiga för föreningens ekonomiska överlevnad. 
Genom att använda rabatterna 1-2 gånger kan man tjäna igen sina pengar! 
2020-09-27: NORDIC ALL LEVEL CHAMPIONSHIP INSTÄLLT.

Nordic All Level Championship i Partille den 5-6 december 2020 är inställt pga Covid-19. 2020-09-09: NYTT LAG!


Då intresset för nybörjar har varit stort har vi nu startat ett nybörjarlag i åldern 13-16 år!

Laget heter GLITZ och tränas av Vanessa och Fia.

Glitz är ett träningslag där man tränar på grunderna inom cheerleading.

Vi har fortfarande platser kvar i laget, så kontakta oss eller gör en anmälan på vår hemsida så kontakar vi dig med mer information!2020-09-03: Inställd träning!


På söndag den 6 sep är träningen inställd för lagen Posh & Glory pga utbildning.
Berörda utövare har blivit meddelade!2020-08-13: TRÄNINGSSTART SÄSONGEN 2020/2021!


Samtliga träningar startar v.34!

Alla medlemmar som har blivit erbjuden en plats i något av våra lag har fått ett bekräftelsemail med datum och tid för första träning.


Hoppas ni är lika redo för den här säsongen som vi är!
2020-05-15: ANMÄLAN ÖPPEN 2020/2021


Nu är anmälan öppen för säsongen 2020/2021!

Både gamla och nya utövare måste göra en anmälan. En anmälan är en bekräftelse för oss att man vill fortsätta kommande säsong. Anmälan är också ett sätt för oss att varje år få in nya och färska kontaktuppgifter.


Nytt för i år är att man väljer om man vill gå i ett träningslag eller tävlingslag. Därefter blir man erbjuden en plats i ett lag efter sin erfarenhet och ålder. Det är tränarna som gör denna bedömningen. 


Anmälan stänger 12 juni. 

Hoppas du vill vara en del av Cheer Community Devotion!
2020-04-25: UTOMHUSTRÄNING!


Från och med maj håller vi träningarna utomhus! Föreningen har köpt in redskap som vi hoppas kommer vara uppskattat!

Utomhustränings sker oavsett väder! Tänk på att ta med kläder efter väder.

Samling sker fortfarande i Fjärilshallen.
2020-04-20: JAMfest 6 juni 2020 är inställt!


Jamfest har ställt in tävlingen som skulle varit i juni (flyttad från 9 maj) pga covid-19 och rådande restriktioner. 
Detta betyder att föreningen inte planerar att tävla någon mer tävling för säsongen. 2020-03-22: Viktig information gällande träningar!


På grund av rådande omständigheter har vi i föreningen valt att minska på antalet träningar till en gång i veckan.

Detta betyder att vi inte kommer ha en verksamhet på måndagar eller söndagar från och med v.13 och tillsvidare.

Laget OUTSTANDING som vanligtvis har träningar på söndagar kommer numera erbjudas att träna tillsammans med REGAL.


För att förtydliga kommer samtliga lag träna dessa tider från och med idag och tillsvidare:

Onsdagar 16.30-18.30 REGAL + OUTSTANDING

Onsdagar 16.30-18.30 PRIME

Onsdagar 18.30-20.30 GLORY

Onsdagar 18.30-20.30 POSH


Likt tidigare påminner vi om att stanna hemma vid minsta lilla symptom och ha fortsatt god hygien. Detta gäller både tränare och utövare. 

Självklart är det fortfarande upp till varje individ att deltaga på träning eller inte. 


Vid frågor, kontakta oss på: kontakt@cheercommunitydevotion.se
2020-02-28: Tack för att du deltog på Årsmötet!


Tack till alla medlemmar som kom på Årsmötet och var med och påverkade om föreningens framtid!

Vi vill också passa på att tacka den gamla styrelsen för att bra arbete under året, samt hälsa den nya styrelsen välkomna!


En del stadgeändring skedde under mötet och de nya uppdaterade stadgarna kommer skickas ut till samtlig medlemmar.


För att se den nya styrelsen, klicka här.
2020-01-30: Dagordning Årsmöte 2020


1. Fastställande av röstlängd för mötet.


2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.


3. Val av protokolljusterare och rösträknare.


4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.


5. Fastställande av föredragningslista.


6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.


7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-
/räkenskapsåret.


8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.


9. Fastställande av medlemsavgifter.


10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för
kommande verksamhets-/räkenskapsår.


11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.


12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;


b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;


c) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;


d) 1 revisor jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte
styrelsens ledamöter delta;


e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till
ordförande; samt


f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.


13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större
ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte
fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.


14. Mötet avslutas


För att få tillgång till Revisionsberättelse, Resultatrapport, Balansrapport, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan eller budget för 2020, maila kontakt@cheercommunitydevotion.se
2020-01-24: Träningsavgift vårterminen


Nu har fakturor för vårterminen nu gått ut till samtliga medlemmar. Som vanligt ligger alltid Idrottsrabatten på fatura för att förenkla insamlingen av pengarna. Rabatthäfterna delas ut i slutet på mars.

Vi ber er att vänligen respektera förfallodatum då föreningen är beroende av dessa intäkter.

Vid frågor gällande fakturorna, kontakta vår kassör på: ekonomi@cheercommunitydevotion.se
2020-01-17: SPONSORER!


Vi vill rikta ett stort tack till vår sponsorer som sponsrade oss på vår Juluppvisning den 21/12.

- Kandyz Skövde

- Stora Coop Skövde

- Balthazar Science Center 

- Knistad Herrgård


Stort tack!Foton, video och annan media får ej kopieras utan medgivande från föreningen.


© CHEER COMMUNITY DEVOTION


BANKGIRO: 5000-4043