INFORMATION TÄVLINGSLAG

INFORMATION TÄVLINGSLAG

Att gå i ett tävlingslag innebär många skyldigheter.

Vi vill göra er så förberedda som möjligt på vad som förväntas av utövare som går i ett tävlingslag.Närvaro

Hög närvaro är obligatoriskt! Cheerleading är en sport där man är beroende av varandra. Därför krävs hög närvaro på träningarna. Planerad frånvaro ska alltid meddelas till tränarna i god tid för att underlätta deras planering. 


Lagförsäljning

Att gå i ett tävlingslag kan innebära en del omkostnader. Det kan vara kostander för till exempel köpa mixad musik, ta in gästtränare eller lagkvällar. Till detta kan lagen själva ha försäljning där det förväntas att alla utövare i laget samt vårdnadshavare hjälper till för att klara försäljnings mål. 

Tänk på att även föreningen har obligatoriska försäljningar varje termin!Tävlingar

Större delen av säsongen tränar laget inför tävlingar. Det är därför viktigt att ni kommer ihåg och planerar efter nedan datum. Det kan komma att bli fler eller färre tävlingar eller viktigt datum under tidens gång, tränarna meddelar då detta i god tid. Kostnader

Att gå i ett tävlingslag kan innebära merkostnader. Bland annat står man själv för omkostnader så som övernattning och resa i samband med tävling. 

Förutom omkostnader vid tävling kan det tillkomma kostnader för t.ex enhetlig rosett inom laget. 


Föreningen jobbar ständigt för att hålla nere omkostnader så mycket som möjligt!