ORGANISATION

STYRELSE:

Anna Hassel

Ordförande

Lotta Winqvist

Vice ordförande

Lisa Ås

Kassör

Annika Sundberg

Sekreterare

Ida Leijsson

Ledamot

Anna Mannvik

Suppleant

TRÄNARE:

Fia Tapper

Lovisa Aderbo

Ida Leijsson

Nova Mannvik Storm

Alexandra Andersson

Lina Hassel

Alicia Gunnarsson

Agnes Forkman

Clara Källner

Clara Hjelm

Clara Oscarsson


Ella Winqvist

Foton, video och annan media får ej kopieras utan medgivande från föreningen.


© CHEER COMMUNITY DEVOTION


BANKGIRO: 5000-4043